പുറംലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അഞ്ചുദിവസത്തെ തമിഴ് അതിർത്തിയിലെ ക്യാമ്പിംഗ്.

കേരളത്തിൽ സഞ്ചാരികൾക്കു ഒന്ന് എത്തിനോക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അതിസുന്ദരമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ള രണ്ടു ജില്ലകളാണ് വയനാടും, ഇടുക്കിയും.ഇടുക്കിയിൽ സ്ഥിരം സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രവഴികളായ മൂന്നാറും, തേക്കടിയും ,വാഗമണ്ണും, വട്ടവടയും ഒന്നുമല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് തേവാരംമേട് എന്ന തമിഴ്

കാട്ടാനക്കൂട്ടം മേയുന്ന ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ, Highest View Point.

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ആർച്ച് ഡാമായ ഇടുക്കി ഡാം ഇന്നും ഒരു അത്ഭുതമാണ്. എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത ഇടുക്കിയിലെ മറ്റേതൊരു കാഴ്ചയും പോലെ കേരളത്തെ വെളിച്ചമണിയിക്കുന്ന ഈ ജലാശയവും ഒന്ന് കണ്ടവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണായി എത്തികൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ബോട്ടിങ് ഉൾപ്പടെയുള്ള

Hill View Adventure Park Adorns Idukki Dam

ഇടുക്കി ഡാമിൽ  സന്ദർശനം നടത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ പലരും ഡാമിനോട് ചേർന്നുള്ള Hill view Adventure Park – നെ പറ്റി അറിഞ്ഞുവരുന്നതേ ഉള്ളു, ഇടുക്കിയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു Adventure Tourism project. DTPC യുടെയും വാഴത്തോപ്പ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെയും