70 വയസ്സിലും 60 ദിവസത്തെ All India Road Trip നടത്തിയ ഇടുക്കിയിലെ ദമ്പതികൾ.

ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തു All India Road Trip ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രം ചെയ്യാറുള്ള ഈ ഭാരത പര്യടനം, പ്രായം എന്നത് വെറുമൊരു നമ്പർ മാത്രമാണന്നു തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത ഇടുക്കിക്കാരായ തികച്ചും സാധാരണക്കാരായ ദമ്പതികൾ നെടുങ്കണ്ടത്തു ഉണ്ട്.

How to Make a Travel Calendar for 2019

” 2019 എങ്കിലും കുറെ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കണം , ഈ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പ്ലാന്‍ ചെയ്ത  പകുതി സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോലും എത്തിച്ചേരാന്‍ സാധിച്ചില്ല.” കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയര്‍ രാത്രിയില്‍ എന്‍റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്… അടുത്ത വര്‍ഷമെങ്കിലും നന്നായി